logo motto
sk en
Spojenie profesionality a praktických riešení

INTERAUDIT Group, s.r.o.

Renomovaná audítorská spoločnosť pracujúca v skupine sesterských spoločností so sídlami v Bratislave, Trenčíne, Žiline, Prešove, Lučenci a Prahe.


Správa o transparentnosti 2015
Správa o transparentnosti 2014
Správa o transparentnosti 2013
Správa o transparentnosti 2012

Ponúkame Vám

• audítorské overovanie účtovných závierok a uzávierok podľa slovenských aj medzinárodných účtovných štandardov
• transformovanie výkazov podľa slovenských štandardov do výkazov podľa IFRS (IAS)
• zabezpečovanie školení v oblasti účtovníctva, daní a finančníctva
• poradenstvo v oblasti účtovníctva a finančníctva
• trhové ohodnocovanie firiem a ich majetku
• finančné analýzy a vyhodnocovanie podnikateľských aktivít
• transformačné, reštrukturalizačné a revitalizačné projekty
• outsourcing
• vyhľadávanie investorov
• poradenstvo v oblasti personalistiky a miezd
• lektorskú činnosť a odborné školenia