logo motto
sk en
Spojenie profesionality a praktických riešení

INTERAUDIT Group, s.r.o.

Renomovaná audítorská spoločnosť pracujúca v skupine sesterských spoločností so sídlami v Bratislave, Trenčíne, Žiline, Prešove, Lučenci a Prahe.


Správa o transparentnosti 2022 verzia 1
Správa o transparentnosti 2021 verzia 1
Správa o transparentnosti 2020 verzia 1
Správa o transparentnosti 2019 verzia 1
Správa o transparentnosti 2018 verzia 2
Správa o transparentnosti 2018 verzia 1
Správa o transparentnosti 2017 verzia 3
Správa o transparentnosti 2017 verzia 2
Správa o transparentnosti 2017 verzia 1
Správa o transparentnosti 2016 verzia 1
Správa o transparentnosti 2015 verzia 2
Správa o transparentnosti 2015 verzia 1
Správa o transparentnosti 2014 verzia 1
Správa o transparentnosti 2013 verzia 1
Správa o transparentnosti 2012 verzia 1

Ponúkame Vám

• audit ročných alebo mimoriadnych individuálnych účtovných závierok
• audit konsolidovaných ročných alebo mimoriadnych účtovných závierok
• audit výročných správ
• vypracovanie listu pre vedenie spoločnosti
• transformovanie výkazov podľa slovenských štandardov do výkazov podľa IFRS (IAS)
• zabezpečovanie školení v oblasti účtovníctva, daní a finančníctva
• poradenstvo v oblasti účtovníctva a finančníctva
• trhové ohodnocovanie firiem a ich majetku
• poradenstvo v oblasti personalistiky a miezd
• lektorskú činnosť a odborné školenia

Audítorské overenia vykonávame podľa Medzinárodných audítorských štandardov.